Izvođački ansambl

Na čelu sa Stojanom Vučinićem, istaknutim članom Izvora, prvi ansambl čine igrači čiji savez daje posebnu snagu. U potrazi za izvrsnošću, trupa svojom prepoznatljivom preciznošću zavodi i umetnički i tehnički. Dostojni predstavnici srpske tradicije i kulture na nacionalnim i međunarodnim manifestacijama, igrači izvođačkog ansambla su takođe uključeni u obuku i razvoj najmlađih, kao i u humanitarne akcije koje organizuje Izvor Pariz.

Škola folklora


U organizaciji Dubravke Stijović, Alekandre Marković i Zorana Popovića, školu folklora Izvor Pariz čine 3 grupe organizovane prema uzrastu i nivou najmlađe dece. Izvor Pariz je posebno ponosan na svoju školu i nastoji da novim generacijama prenese ukus tradicionalnih srpskih igara i pesama. Ovi mladi članovi su takođe veoma aktivni kada je u pitanju učešće na nacionalnim i međunarodnim događajima u cilju promovisanja srpske kulture i njene raznolikosti u svetu. Pored toga, oni su takođe tokom cele godine veoma uključeni u razmenama Izvora sa srpskom decom na Kosovu.